enhedskonvertering, Unit Conversion
enhedskonvertering:
  Valutakurser, Vekselkurser, Valutaomregner
  BMI regnemaskine(kg/cm)
  BMI regnemaskine(pund/fod)
  længde konvertering
  vægt masse konvertering
  Konverter Volume
  temperatur konvertering
  Konverter Areal
  pres konvertering
  energi konvertering
  Konverter Power
  kraft konvertering
  Konverter Tid
  Konverter Vinkel
  Konverter Brændstofforbrug
  Antallet konvertering
  hastighed konvertering
  tæthed konvertering
  Konverter Elektrisk strøm
vægt masse konvertering

Fra:


Til:


Resultat:

vægt masse konvertering,Weight_Mass Conversion:
kilogram [kg]   , ton [t]   , gram [g]   , karat [ct]   , pund (US, UK) [lb, lbs]   , pund (Troy, ædle metaller)   , ounce [oz]   , ounce(troy,ædle metaller)   , ton, lange (UK)   , ton, korte (US)   , grain   , cental   , centner (US)   , centner (UK)   , slug (g-pound)   , sten   , Jordens masse   , solar masse   ,

længde konvertering,Length Conversion:
meter [m]   , kilometer [km]   , hectometer [hm]   , decimeter [dm]   , centimeter [cm]   , millimeter [mm]   , mikrometer [um]   , nanometer [nm]   , picometer [pm]   , Ångstrøm [A]   , tommer [in]   , fod (US) [ft]   , yard [yd]   , mile(internationale)[mi]   , du(=mil)   , mil   , sømil   , sømil (UK)   , em (pica)(=1/6tommer)   , parsec [pc]   , hånd   , astronomisk enhed   , lysår   , bygkorn(=1/3 tommer)   , kabel(marine-enhed)   , kæde   , ell (UK stof enhed)   , fathom [fath]   , furlong   ,

Konverter Volume,Volume Conversion:
liter [l,L]   , liter (1901-1964)   , kubik-decimeter[dm^3]   , cubic decameter[dam^3]   , kubikmeter [m^3]   , deciliter   , centiliter   , kubikcentimeter[cm^3]   , milliliter   , kubikmillimeter[mm^3]   , acre fod   , cubic yard [yd^3]   , kubikfod [ft^3]   , kubiktomme [in^3]   , gallon (UK)   , gallon (US tør)   , gallon(US)   , tønde (olie)   , tønde (UK)   , tønde (US)   , fluid ounce (UK)   , fluid ounce (US)   , Pint (UK)   , pint (US tør)   , pint (US)   , quart (UK)   , quart (US tør)   , quart (US)   , kop (US)   , kop (metrisk)   , kop (UK)   , spiseske (US)   , spiseske (metrisk)   , spiseske (UK)   , teske (US)   , teske (metrisk)   , teske (UK)   ,

temperatur konvertering,Temperature Conversion:
Celsius [°C]   , Fahrenheit [°F]   , Kelvin [K]   , Rankine [°R]   , Reaumure [°r]   ,

Konverter Areal,Area Conversion:
kvadratmeter   , kvadratkilometer   , hektar [ha]   , are   , kvadratcentimeter[cm^2]   , kvadrat millimeter   , acre [ac]   , square mile   , square yard   , kvadratfod (US, UK)   , kvadratfod(US undersøgelse)   , kvadrattomme   , felt stang   , cirkulære tommer   , rood   , township   ,

pres konvertering,Pressure Conversion:
pascal [Pa]   , kilopascal [kPa]   , hectopascal [hPa]   , meganewton/kvadrat millimeter   , meganewton/kvadratmeter   , kilonewton/kvadrat millimeter   , kilonewton/kvadratmeter   , newton/kvadrat millimeter   , newton/kvadratcentimeter   , newton/kvadratmeter   , bar   , millibar   , kilogram kraft/kvadratcentimeter   , kilogram kraft/kvadratmeter   , ton/kvadratcentimeter   , ton/kvadratmeter   , ton(UK)/kvadratfod   , ton(UK)/kvadrattomme   , ton(US)/kvadratfod   , ton(US)/kvadrattomme   , pund/kvadrattomme   , pund/kvadratfod   , centimeter af kviksølv   , millimeter kviksølv   , tommer kviksølv   , meter vand   , centimeter vand   , millimeter vand   , foden af vand   , tomme vand   , poundal/kvadratfod   , kip-force/kvadrattomme   , torr (mm Hg 0°C)   , atmosfære [atm]   ,

energi konvertering,Energy Conversion:
Joule [J]   , gigajoule [GJ]   , megajoule [MJ]   , kilojoule [kJ]   , watt andet [Ws]   , kilowatt-timer [kWh]   , watt timer [Wh]   , newton meter [Nm]   , kalorieindhold (IT)   , kalorieindhold (th)   , kalorieindhold (mean)   , kalorieindhold (15C)   , kalorieindhold (20C)   , kalorieindhold(ernæring)   , kilocalorie (IT)   , kilocalorie (th)   , Btu (th)   , Btu (mean)   , celsius varme enhed   , electron volt [eV]   , hestekræfter timer   , kilogram meter   , fod-pund [ft.lbf]   , tommer -pund [in.lbf]   , therm   , erg   , mund poundal   ,

Konverter Power,Power Conversion:
watt [W]   , gigawatt [GW]   , megawatt [MW]   , kilowatt [kW]   , joule/time   , joule/minut   , joule/sekunder   , kalorieindhold(th)/time   , kalorieindhold(th)/minut   , kalorieindhold(th)/sekunder   , kilocalorie(th)/time   , kilocalorie(th)/minut   , kilogram meter/time   , kilogram meter/minut   , fod-pund/minut   , fod-pund/sekunder   , hestekraft(elektrisk)   , hestekræfter(international)   , hestekræfter (vand)   , hestekræfter (metrisk)   , Btu/time   , Btu/minut   , Btu/sekund   ,

kraft konvertering,Force Conversion:
newton [N]   , meganewton [MN]   , kilonewton [kN]   , sthene (=kN)   , dyne   , ton kraft   , ton kraft (UK)   , ton kraft (US)   , kilogram kraft   , pund kraft   , kip   , poundal   ,

Konverter Tid,Time Conversion:
sekunder [s]   , femtosekund [fs]   , picosecond [ps]   , nanosekund [ns]   , mikrosekund [us]   , millisekund [ms]   , minut [min]   , time [h]   , dag [d]   , uge   , måned   , Synodisk måned   , år [y]   , siderisk år   , Julian år   , skudår   , tropiske år   , fjorten dage   , årtusinde   , århundrede   , årti   , shake   ,

Konverter Vinkel,Angle Conversion:
cirkel   , Grad   , gon   , Grad   , mil (NATO)   , mil (Sovjetunionen)   , mil (Sverige)   , bue minutter   , bue sekund   , radian   , revolution   , tur   , octant   , kvadrant   , Sextant   , tegn   ,

Konverter Brændstofforbrug,Fuel_Consumption Conversion:
gallon (UK)/100 mile   , gallon (US)/100 mile   , kilometer/liter (km/l)   , liter / 100 kilometer   , liter/meter   , mile/gallon (UK)(mpg)   , mile/gallon (US)(mpg)   ,

Antallet konvertering,Number Conversion:
byte   , bit   , kilobit [Kb]   , kilobyte [KB]   , megabit [Mb]   , megabyte [MB]   , gigabit [Gb]   , gigabyte [GB]   , terabit [Tb]   , terabyte [TB]   , petabit [Pb]   , petabyte [PB]   , exabit [Eb]   , exabyte [EB]   ,

hastighed konvertering,Speed Conversion:
meter/sekunder [m/s]   , meter/minut   , meter/time   , centimeter/sekunder   , centimeter/minut   , kilometer/sekunder   , kilometer/time   , mile/sekunder   , mile/minut   , mile/time   , tommer/sekunder   , tommer/minut   , fod/sekunder   , fod/minut   , fod/time   , yard/sekunder   , yard/minut   , yard/time   , knude   , sømil/time   , Mach nummer   , lysets hastighed   ,

tæthed konvertering,Density Conversion:
gram/kubikcentimeter   , gram/liter   , gram/milliliter   , kilogram/kubikmeter   , kilogram/liter   , megagram/kubikmeter   , milligram/milliliter   , milligram/liter   , ounce/kubiktomme   , ounce/gallon (UK)   , ounce/gallon (US)   , pund/kubiktomme   , pund/kubikfod   , pund/gallon (UK)   , pund/gallon (US)   , korn/gallon (UK)   , korn/gallon (US)   , ton/kubikmeter   , ton(UK)/cubic yard   , ton(US)/cubic yard   , slug/kubikfod   ,

Konverter Elektrisk strøm,Electric_Current Conversion:
ampere [A]   , teraampere   , gigaampere   , megaampere   , kiloampere [kA]   , milliampere [mA]   , milliamp   , microampere   , nanoampere   , picoampere   , Abampere [abA]   , volt/ohm   , watt/volt   , Coulomb/sekunder   , siemens volt   , weber/henry   , biot [Bi]   , EMU of current   , ESU of current   , franklin/sekunder   , Gaussisk elektrisk strøm   , gilbert [Gi]   , statampere [stA]   ,


installere gratis enhedskonvertering!

Installer gratis enhedskonvertering:
Vælg farve:
Fra:
Til:
Resultat:
vægt masse konvertering

enhedskonvertering, Unit Conversion:
 • vægt masse konvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion
  kraft konvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion kraft konvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion enhedskonvertering, Unit Conversion English Français Deutsch Español 日本語 繁體 简体 Português Italiano Русский हिन्दी ไทย Indonesia Filipino Nederlands Dansk Svenska Norsk Ελληνικά Polska
 • enhedskonvertering, Unit Conversion
  vægt masse konvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion Konvertera Area,Area Conversion: kvadratmeter , kvadratkilometer , hektar Unit Conversion Konverter Power,enhet konvertering, Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units You can do the reverse unit
 • vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion
  vægt masse konvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion Konvertera Area,Area Conversion: kvadratmeter , kvadratkilometer , hektar Unit Conversion Konverter Power,enhet konvertering, Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units You can do the reverse unit
 • force konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion
  Omzetten Power,Omrekening, Unit Conversion Konverter Vinkel Unit Conversion Unit Conversion Konvertera Power,Enhetsomvandling, Unit Conversion Konverter Power,enhet konvertering, Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units You can do the reverse unit conversion from
 • Enhetsomvandling,Enhetsomvandling, Unit Conversion . . .
  vægt masse konvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion Konvertera Area,Area Conversion: kvadratmeter , kvadratkilometer , hektar Unit Conversion Konverter Power,enhet konvertering, Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units You can do the reverse unit
 • Dk. bestconverter. org enhedskonvertering, Unit Conversion . . .
  Analysis of HTTP Header HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) The HTTP Headers of Dk bestconverter org
 • Konverter Vægt - Unit Conversion Online
  Vægt Vægt er af Generalkonferencen for mål og vægt i 1901 blevet fastsat som betegnelse for kraften på et legeme i et gravitationsfelt Alligevel er »vægt« (som fysisk størrelse) et flertydigt begreb I daglig tale bruges det om stofmængder - i situationer hvor fysikere i stedet ville tale om masse
 • Konverter Volumen - Unit Conversion Online
  Rumfang (også kaldet volumen) er betegnelsen for størrelsen af det rum, som afgrænses af et 3-dimensionalt legemes overflade
 • Online Conversion - Convert just about anything to . . .
  Welcome to OnlineConversion com Convert just about anything to anything else Thousands of units, and millions of conversions
 • Vægt omregner - kilogram, pund, ton, gram, unse, milligram
  Vægt omregner er en gratis online regnemaskine til konvertering metriske og britiske enheder af vægt masse Konvertering mellem kilogram, pund, ton, gram, unse, milligram, troy pund

enhedskonvertering ©2005-2009
| Currency Exchange Rate |為替レート |Wechselkurse, Währungsrechner