enhedskonvertering, Unit Conversion
enhedskonvertering:
  Valutakurser, Vekselkurser, Valutaomregner
  BMI regnemaskine(kg/cm)
  BMI regnemaskine(pund/fod)
  længde konvertering
  vægt masse konvertering
  Konverter Volume
  temperatur konvertering
  Konverter Areal
  pres konvertering
  energi konvertering
  Konverter Power
  kraft konvertering
  Konverter Tid
  Konverter Vinkel
  Konverter Brændstofforbrug
  Antallet konvertering
  hastighed konvertering
  tæthed konvertering
  Konverter Elektrisk strøm
vægt masse konvertering

Fra:


Til:


Resultat:

vægt masse konvertering,Weight_Mass Conversion:
kilogram [kg]   , ton [t]   , gram [g]   , karat [ct]   , pund (US, UK) [lb, lbs]   , pund (Troy, ædle metaller)   , ounce [oz]   , ounce(troy,ædle metaller)   , ton, lange (UK)   , ton, korte (US)   , grain   , cental   , centner (US)   , centner (UK)   , slug (g-pound)   , sten   , Jordens masse   , solar masse   ,

længde konvertering,Length Conversion:
meter [m]   , kilometer [km]   , hectometer [hm]   , decimeter [dm]   , centimeter [cm]   , millimeter [mm]   , mikrometer [um]   , nanometer [nm]   , picometer [pm]   , Ångstrøm [A]   , tommer [in]   , fod (US) [ft]   , yard [yd]   , mile(internationale)[mi]   , du(=mil)   , mil   , sømil   , sømil (UK)   , em (pica)(=1/6tommer)   , parsec [pc]   , hånd   , astronomisk enhed   , lysår   , bygkorn(=1/3 tommer)   , kabel(marine-enhed)   , kæde   , ell (UK stof enhed)   , fathom [fath]   , furlong   ,

Konverter Volume,Volume Conversion:
liter [l,L]   , liter (1901-1964)   , kubik-decimeter[dm^3]   , cubic decameter[dam^3]   , kubikmeter [m^3]   , deciliter   , centiliter   , kubikcentimeter[cm^3]   , milliliter   , kubikmillimeter[mm^3]   , acre fod   , cubic yard [yd^3]   , kubikfod [ft^3]   , kubiktomme [in^3]   , gallon (UK)   , gallon (US tør)   , gallon(US)   , tønde (olie)   , tønde (UK)   , tønde (US)   , fluid ounce (UK)   , fluid ounce (US)   , Pint (UK)   , pint (US tør)   , pint (US)   , quart (UK)   , quart (US tør)   , quart (US)   , kop (US)   , kop (metrisk)   , kop (UK)   , spiseske (US)   , spiseske (metrisk)   , spiseske (UK)   , teske (US)   , teske (metrisk)   , teske (UK)   ,

temperatur konvertering,Temperature Conversion:
Celsius [°C]   , Fahrenheit [°F]   , Kelvin [K]   , Rankine [°R]   , Reaumure [°r]   ,

Konverter Areal,Area Conversion:
kvadratmeter   , kvadratkilometer   , hektar [ha]   , are   , kvadratcentimeter[cm^2]   , kvadrat millimeter   , acre [ac]   , square mile   , square yard   , kvadratfod (US, UK)   , kvadratfod(US undersøgelse)   , kvadrattomme   , felt stang   , cirkulære tommer   , rood   , township   ,

pres konvertering,Pressure Conversion:
pascal [Pa]   , kilopascal [kPa]   , hectopascal [hPa]   , meganewton/kvadrat millimeter   , meganewton/kvadratmeter   , kilonewton/kvadrat millimeter   , kilonewton/kvadratmeter   , newton/kvadrat millimeter   , newton/kvadratcentimeter   , newton/kvadratmeter   , bar   , millibar   , kilogram kraft/kvadratcentimeter   , kilogram kraft/kvadratmeter   , ton/kvadratcentimeter   , ton/kvadratmeter   , ton(UK)/kvadratfod   , ton(UK)/kvadrattomme   , ton(US)/kvadratfod   , ton(US)/kvadrattomme   , pund/kvadrattomme   , pund/kvadratfod   , centimeter af kviksølv   , millimeter kviksølv   , tommer kviksølv   , meter vand   , centimeter vand   , millimeter vand   , foden af vand   , tomme vand   , poundal/kvadratfod   , kip-force/kvadrattomme   , torr (mm Hg 0°C)   , atmosfære [atm]   ,

energi konvertering,Energy Conversion:
Joule [J]   , gigajoule [GJ]   , megajoule [MJ]   , kilojoule [kJ]   , watt andet [Ws]   , kilowatt-timer [kWh]   , watt timer [Wh]   , newton meter [Nm]   , kalorieindhold (IT)   , kalorieindhold (th)   , kalorieindhold (mean)   , kalorieindhold (15C)   , kalorieindhold (20C)   , kalorieindhold(ernæring)   , kilocalorie (IT)   , kilocalorie (th)   , Btu (th)   , Btu (mean)   , celsius varme enhed   , electron volt [eV]   , hestekræfter timer   , kilogram meter   , fod-pund [ft.lbf]   , tommer -pund [in.lbf]   , therm   , erg   , mund poundal   ,

Konverter Power,Power Conversion:
watt [W]   , gigawatt [GW]   , megawatt [MW]   , kilowatt [kW]   , joule/time   , joule/minut   , joule/sekunder   , kalorieindhold(th)/time   , kalorieindhold(th)/minut   , kalorieindhold(th)/sekunder   , kilocalorie(th)/time   , kilocalorie(th)/minut   , kilogram meter/time   , kilogram meter/minut   , fod-pund/minut   , fod-pund/sekunder   , hestekraft(elektrisk)   , hestekræfter(international)   , hestekræfter (vand)   , hestekræfter (metrisk)   , Btu/time   , Btu/minut   , Btu/sekund   ,

kraft konvertering,Force Conversion:
newton [N]   , meganewton [MN]   , kilonewton [kN]   , sthene (=kN)   , dyne   , ton kraft   , ton kraft (UK)   , ton kraft (US)   , kilogram kraft   , pund kraft   , kip   , poundal   ,

Konverter Tid,Time Conversion:
sekunder [s]   , femtosekund [fs]   , picosecond [ps]   , nanosekund [ns]   , mikrosekund [us]   , millisekund [ms]   , minut [min]   , time [h]   , dag [d]   , uge   , måned   , Synodisk måned   , år [y]   , siderisk år   , Julian år   , skudår   , tropiske år   , fjorten dage   , årtusinde   , århundrede   , årti   , shake   ,

Konverter Vinkel,Angle Conversion:
cirkel   , Grad   , gon   , Grad   , mil (NATO)   , mil (Sovjetunionen)   , mil (Sverige)   , bue minutter   , bue sekund   , radian   , revolution   , tur   , octant   , kvadrant   , Sextant   , tegn   ,

Konverter Brændstofforbrug,Fuel_Consumption Conversion:
gallon (UK)/100 mile   , gallon (US)/100 mile   , kilometer/liter (km/l)   , liter / 100 kilometer   , liter/meter   , mile/gallon (UK)(mpg)   , mile/gallon (US)(mpg)   ,

Antallet konvertering,Number Conversion:
byte   , bit   , kilobit [Kb]   , kilobyte [KB]   , megabit [Mb]   , megabyte [MB]   , gigabit [Gb]   , gigabyte [GB]   , terabit [Tb]   , terabyte [TB]   , petabit [Pb]   , petabyte [PB]   , exabit [Eb]   , exabyte [EB]   ,

hastighed konvertering,Speed Conversion:
meter/sekunder [m/s]   , meter/minut   , meter/time   , centimeter/sekunder   , centimeter/minut   , kilometer/sekunder   , kilometer/time   , mile/sekunder   , mile/minut   , mile/time   , tommer/sekunder   , tommer/minut   , fod/sekunder   , fod/minut   , fod/time   , yard/sekunder   , yard/minut   , yard/time   , knude   , sømil/time   , Mach nummer   , lysets hastighed   ,

tæthed konvertering,Density Conversion:
gram/kubikcentimeter   , gram/liter   , gram/milliliter   , kilogram/kubikmeter   , kilogram/liter   , megagram/kubikmeter   , milligram/milliliter   , milligram/liter   , ounce/kubiktomme   , ounce/gallon (UK)   , ounce/gallon (US)   , pund/kubiktomme   , pund/kubikfod   , pund/gallon (UK)   , pund/gallon (US)   , korn/gallon (UK)   , korn/gallon (US)   , ton/kubikmeter   , ton(UK)/cubic yard   , ton(US)/cubic yard   , slug/kubikfod   ,

Konverter Elektrisk strøm,Electric_Current Conversion:
ampere [A]   , teraampere   , gigaampere   , megaampere   , kiloampere [kA]   , milliampere [mA]   , milliamp   , microampere   , nanoampere   , picoampere   , Abampere [abA]   , volt/ohm   , watt/volt   , Coulomb/sekunder   , siemens volt   , weber/henry   , biot [Bi]   , EMU of current   , ESU of current   , franklin/sekunder   , Gaussisk elektrisk strøm   , gilbert [Gi]   , statampere [stA]   ,


installere gratis enhedskonvertering!

Installer gratis enhedskonvertering:
Vælg farve:
Fra:
Til:
Resultat:
vægt masse konvertering

enhedskonvertering, Unit Conversion:
 • enhedskonvertering, Unit Conversion
  enhedskonvertering, Unit Conversion vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion vægt masse konvertering,enhedskonvertering, Unit Conversion Konvertera Area,Area Conversion: kvadratmeter , kvadratkilometer , hektar Unit Conversion Konverter Power,enhet konvertering, Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units Convert kcal hr to kilowatt
 • enhedskonvertering,enhedskonvertering - dk. bestconverter. org
  enhedskonvertering, Unit Conversion English Français Deutsch Español Installer gratis enhedskonvertering: Tryk på knappen Kopier og indsæt i din blog eller hjemmeside vægt masse konvertering enhedskonvertering ©2005-2009
 • vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion
  vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion enhet konvertering, Unit Conversion: Metric conversion - Imperial and Metric online Calculator Metric conversion is a free online calculator for converting metric and imperial units of length, weight, speed, temperature, time, volume, area, power and energy; vikt mass konverteringen
 • Enhetsomvandling,Enhetsomvandling, Unit Conversion
  Units converter for thermal conductivity - Calculator Thermal conductivity can be defined as the quantity of heat that is transmitted through a unit thickness in the direction normal to the surface of unit area per unit of time and per unit of temperature difference
 • Konverter Power,enhet konvertering, Unit Conversion
  Omzetten Power,Omrekening, Unit Conversion Konverter Vinkel Unit Conversion Unit Conversion Konvertera Power,Enhetsomvandling, Unit Conversion Konverter Power,enhet konvertering, Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units Convert kcal hr to kilowatt - Conversion of Measurement Units You can do the reverse unit conversion from
 • Enhetsomvandling,Enhetsomvandling, Unit Conversion . . .
  Unit Converter Software Features: The Unit converter is a free physics unit conversion software of GeniusMaker, which facilitates to convert numerical values of various physical quantities from one unit to another unit ; vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion
 • Konverter Vægt - Unit Conversion Online
  Vægt Vægt er af Generalkonferencen for mål og vægt i 1901 blevet fastsat som betegnelse for kraften på et legeme i et gravitationsfelt Alligevel er »vægt« (som fysisk størrelse) et flertydigt begreb I daglig tale bruges det om stofmængder - i situationer hvor fysikere i stedet ville tale om masse
 • Omrekening,Omrekening, Unit Conversion Konvertera Power . . .
  Konvertera Volym,Enhetsomvandling, Unit Conversion Konvertera Volym,Enhetsomvandling, Unit Conversion OnlineConversion com - Official Site Online Conversion is a resource for weights, measures, calculators, converters vekt masse konvertering,enhet konvertering, Unit Conversion; Omzetten Volume,Omrekening, Unit Conversion
 • Konverter Volumen - Unit Conversion Online
  Del Volumen Rumfang (også kaldet volumen) er betegnelsen for størrelsen af det rum, som afgrænses af et 3-dimensionalt legemes overflade I formler benyttes ofte betegnelsen V for rumfanget
 • Vægt omregner - kilogram, pund, ton, gram, unse, milligram
  Vægt omregner er en gratis online regnemaskine til konvertering metriske og britiske enheder af vægt masse Konvertering mellem kilogram, pund, ton, gram, unse, milligram, troy pund

enhedskonvertering ©2005-2009
| Currency Exchange Rate |為替レート |Wechselkurse, Währungsrechner